Kontakt

R.E.J. Remonty
05-805 Otrębusy
ul. Łosia

Kontakt:
pn-pt w godz. 9:00 -18:00
sobota w godz. 9:00 -17:00
mail: Adres-Kontaktowy

Nie wyrażam zgody na kontakt w sprawach reklam i promocji oraz innych celach marketingowych.

Działając na podstawie art. 7 pkt. 5 ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 26.06.2014r. Dz. U. z 2014 poz. 1182), oświadczam, że nie udzielam swojej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych (handlowo-promocyjnych),w celu zbierania, utrwalania, przechowywania, opracowywania, zmieniania,udostępniania i usuwania, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.